Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu – Strefa Płatnego Parkowania

Nazwa zadania: 

Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu – Strefa Płatnego Parkowania – nr zadania GKM/ZDM/553

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz innych czynności niezbędnych do uruchomienia strefy płatnego parkowania.

Terminy: 

---

Aktualny stan realizacji: 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na zmiany finansowania planowane w projekcie WPF 2015-2019.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 07-02-2015
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 22-03-2015