Szkoła Podstawowa nr 4 – budowa sali gimnastycznej

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu, ul Rawicka 12/14

Ogólny opis zadania: 

Budowa sali gimnastycznej o powierzchni boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym, a także pomieszczeniem trenera i magazynem. Dodatkowo przewidziano łącznik pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, zaś na piętrze m.in. pomieszczenie biblioteki. Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – sierpień 2016 r.

Zakończenie robót budowlanych - sierpień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wykonawca zakończył realizację robót ujętych w umowie podstawowej.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data publikacji: 01-06-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020