Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska

Nazwa zadania: 

Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu - nr zadania GKM/ZDM/418

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa ronda oraz przebudowa fragmentów przyległych ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu: 17 lutego 2014 r. - ZDM

Termin zakończenia – odbiór końcowy: marzec 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono.

Przebudowano dotychczasowy układ skrzyżowań istniejącej łącznicy węzła ul. Krzywoustego z ulicą Ługańską oraz ulicy Ługańskiej z ul. Ostrowską. Zbudowano pięciowylotowe rondo o dwóch pasach ruchu, zwiększając w ten sposób przepustowość tego skrzyżowania oraz zapewniając możliwość przejazdu samochodom ciężarowym (zwłaszcza dojazd do terminala kontenerowego PKP CARGO).

Przebudowano też istniejące uzbrojenie (m.in. wodociąg) kolidujące z nowym układem komunikacyjnym. Zbudowano nowe urządzenia techniczne, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

Przebudowa będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów. Wokół ronda powstały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe. Wybudowany zbiornik retencyjny, dzięki któremu poprawią się warunki odprowadzenia wód deszczowych, przyczyni się do ochrony środowiska. Zadbano również o okoliczną zieleń. Odnowiono trawniki i zasadzono liczne krzewy. W ramach inwestycji odnowiono nawierzchnię jezdni ul. Krzywoustego w rejonie zjazdu na Szczepankowo oraz wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w kierunku wiaduktu Franowo.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Autor: Tomasz Płóciniczak
Data utworzenia: 16.03.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 07.04.2020 - 13:39