Remont wiaduktu w ciągu ulicy Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu – nr zadania GKM/ZDM/401

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego, nad ul. Lutycką, na który składa się m.in. wzmocnienie podpory pośredniej, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie i reprofilacja dolnej powierzchni żelbetowej płyty pomostu, a także wymiana urządzeń dylatacyjnych, remont łożysk i montaż betonowych barier ochronnych.  

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i trwałości obiektu, a także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – marzec 2015 r.

Zakończenie zadania –  wrzesień 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zostało zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Pawlak
Data utworzenia: 16.10.2015
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 29.10.2021 - 13:12