Przystanki Wiedeńskie

Nazwa zadania: 

Budowa Przystanków Wiedeńskich – zadanie nr GKM/ZDM/3301

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa dwóch przystanków wiedeńskich w ul. Strzeleckiej – przy Kupcu Poznańskim oraz przy ul. Łąkowej – o długości 45 m.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – zapytania ofertowe na wybór Projektanta: 13 października 2014 r.

Odbiór dokumentacji projektowej: 10 kwietnia 2015 r.

Podpisanie umowy na roboty budowlane: 19 czerwca 2015 r.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy: 19 czerwca 2015 r.

Zakończenie robot budowlanych: 14 sierpnia 2015 r.

Odbiór końcowy: 24 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Roboty budowlane zostały zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Szymon Nowak
Data utworzenia: 14.10.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29.04.2020 - 13:02