Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej znajdującej się pod Rondem Kaponiera w Poznaniu na poziomie -2

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, polegająca na  przeprowadzeniu robotót budowlano-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, a w szczególności na : 

  • renowacji murów ceglanych,
  • odsłonięciu oryginalnych łuków historycznych od strony wschodniej (przystanku PST),
  • budowie szklanej ściany, dzięki której wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Prace uwzględnią zmiany parametrów siedliska nietoperzy, obejmą budowę dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie oraz instalację oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort tych zwierząt w okresie lęgowym.

Terminy: 

Realizacja: sierpień - grudzień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono roboty budowlane.

Źródła finansowania: 

Środki wł. Miasta Poznania

Data publikacji: 06-06-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 14-04-2020