Przebudowa ul. Krzywoustego, przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

  • obustronnej rozbiórki oraz odbudowy dojazdów do wiaduktów;
  • rozbiórki istniejących obiektów, wykonania dodatkowych pali wzmacniających, budowy nowych obiektów;
  • budowy ekranów akustycznych;
  • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowy oświetlenia ulicznego;
  • odwodnienia obiektów;
  • przebudowy i zabezpieczenia sieci energetycznej, zdjęcia i podwieszenia sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonania nawierzchni drogowych;
  • robót związanycyh z zielenią miejską.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin rozpoczęcia robót – marzec 2015 r.

Termin zakończenia robót budowlanych  – 20 listopada 2017 r.

Zakończenie przedmiotu umowy – 28 lutego 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

20.11.2017 – zakończono roboty budowlane.

18.01.2018 - podpisano protokół odbioru końcowego

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Radosław Siwek
Data publikacji: 05-01-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-04-2020