Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowę przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawę i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowę infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowę ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowę monitoringu miejskiego;
 • zmianę organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Przebudowa ul. Dąbrowskiego, od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego, wraz z węzłem - planowany termin zakończenia robót budowlanych – wrzesień 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Roboty budowlane zostały zakończone

Źródła finansowania: 

Środki finansowe ze Wskazania do Realizacji: 27 840 000,00 zł – WPF.

Autor: Paweł Kołodziej
Data utworzenia: 02.12.2015
Osoba publikująca: Administrator strony
Data publikacji: 02.12.2015 - 08:02
Aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 25.05.2022 - 11:48