Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd.

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa płyty pomostu obydwu mostów, na którą składa się usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych oraz wykonanie nowych elementów. Roboty mają również na celu polepszenie trwałości, bezpieczeństwa i estetyki konstrukcji. W ich trakcie poprawiony zostanie system odwodnienia mostów i zainstalowane urządzenia związane z bezpieczeństwem  ruchu.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót – 05.2017 r.
Zakończenie robót budowlanych – 11.2017 r.
 

Aktualny stan realizacji: 

Wprowadzono docelową organizację ruchu. Dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Źródła finansowania: 

Zarząd Dróg Miejskich

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 25.10.2016
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 18.11.2021 - 08:53