Przebudowa Alei Solidarności

Nazwa zadania: 

Remont Alei Solidarności na odcinku od ulicy Połabskiej do ulicy Księcia Mieszka I – etap II (jezdnia południowa) – nr zadania GKM/ZDM/418

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Remont jezdni i chodnika południowej strony Alei Solidarności, na odcinku od ulicy Połabskiej do ulicy Księcia Mieszka I.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia – odbiór końcowy: 20 stycznia 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono.

Przeprowadzono kompleksowy remont ulicy. Wzmocniono podłoże, wymienione zostały wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni. Zastosowana „cicha nawierzchnia” zapewni obniżenie poziomu hałasu. Wyremontowano również chodniki, na których z wymieniona została uszkodzona nawierzchnia z elementów betonowych. W celu usprawnienia przejazdów komunikacji publicznej przebudowano sygnalizację świetlną przed skrzyżowaniem Al. Solidarności i ul. Połabskiej oraz poszerzono drogę serwisową w sposób umożliwiający stworzenie buspasa.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Płóciniczak
Data utworzenia: 19.03.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06.04.2020 - 15:44