Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i Etap II

Zadanie przejęte ze spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
Nazwa zadania: 

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i Etap II

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 
  •  Wprowadzenie stałej organizacji ruchu i uszczegółowienie tras rowerowych na skrzyżowaniach od ronda Skubiszewskiego do pętli na Junikowie (przy ul. Malwowej).
  •  Dokonanie modyfikacji istniejącego monitoringu wizyjnego dla odcinka od ronda Skubiszewskiego do pętli tramwajowej Junikowo. Wyposażenie dyżurki ruchu na pętli w sprzęt oraz oprogramowanie konieczne do obsługi monitoringu.
  •  Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń w budynku pętli tramwajowej Junikowo, zamontowanie włącznika alarmu przywoławczego w WC dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie systemu antyoblodzeniowego w rynnach spustowych oraz wymiana zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem na pętli.   
  •  Budowa chodnika w miejscu dzikiego przejścia na odcinku od przejścia dla pieszych do peronów tramwajowych.
Terminy: 

Zakończono wszystkie roboty budowlane.

Aktualny stan realizacji: 

Wszystkie prace budowlane zostały zakończone.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Autor: Wojciech Nowicki
Data publikacji: 10-02-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-04-2020