Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu – nr zadania GKM/ZDM/3601

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja punktów świetlnych w 79 lokalizacjach na terenie Poznania.

Zakres modernizacji:

 • demontaż opraw oświetleniowych - szt. 2593,
 • demontaż wysięgników - szt. 429,
 • montaż nowych wysięgników - szt. 191,
 • modyfikacja istniejących wysięgników - szt. 89,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED z zaprogramowanymi schematami redukcji oświetlenia - szt. 2440,
 • wprowadzenie linii sygnałowej interfejsu DALI do wnęki słupowej,
 • montaż sterowników (OLC) w oprawach lub wnękach słupowych - szt. 192,
 • montaż czujników otwarcia wnęki słupowej - szt. 192,
 • montaż czujników ruchu - szt. 106,
 • montaż modułów komunikacyjnych w szafkach oświetleniowych dla oświetlenia na wybranych ulicach zgodnie z dokumentacją projektową szt. 6,
 • integracja systemu sterowania z istniejącymi elementami,
 • wymiana zabezpieczeń topikowych we wnękach słupowych,
 • wykonanie pomontażowych pomiarów oświetlenia w celu potwierdzenia poprawności realizacji modernizacji i zgodności oświetlenia z wymaganiami normy PN 13201.
Terminy: 

Termin rozpoczęcia – rozpoczęcie robót:  27 luty 2015 r.

Termin zakończenia – odbiór końcowy: 17 czerwiec 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończenie realizacji robót: 31 maj 2015 r. (po odbiorze końcowym)

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Dotacja ze środków NFOŚiGW w ramach Systemu zielonych inwestycji cz. 6 – SOWA ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE

Data utworzenia: 10.02.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 24.04.2020 - 11:33