Budowa ul. Staszowskiej i ul. Klimontowskiej

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Staszowskiej oraz ul. Klimontowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Staszowskiej do ul. Głuszyna – nr zadania GKM/ZDM/31

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Kompleksowa budowa ulicy Staszowskiej i części ulicy Klimontowskiej, od skrzyżowania z ul. Staszowską do ul. Głuszyna. Budowa wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów. Budowa kanału deszczowego, nowego oświetlenia ulic, kanalizacji teletechnicznej, a także wzbogaconenie pasa drogowego zielenią: nowymi trawnikami oraz drzewami.

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – luty 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zostało zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Teresa Thiem-Zdebel
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-04-2020