Budowa ul. Snopowej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania, odwodnienia oraz nowego oświetlenia drogowego ul. Snopowej.
Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Realizacja robót budowlanych:  czerwiec - grudzień 2017 r.
 

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 18.05.2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29.04.2020 - 14:40