Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, przebudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej, budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów i dróg dojazdowych, ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, a także budowa i przebudowa skrzyżowań oraz włączeń w istniejący układ drogowy.
Rondo wraz z przebudowaną drogą polepszą warunki komunikacyjne w tej części miasta, uporządkują i poprawią bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na odcinku ul. Starołęckiej od ul. Głuszyna do ul. Wadowickiej nastąpi wymiana kanału deszczowego. Odwodnienie przebudowanego odcinka odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę do miejsc zrzutu (istniejąca kanalizacja).
 

Terminy: 

Rozpoczęcie robót – lipiec 2017 r.

Zakończenie robót budowlanych - grudzień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończyły się roboty budowlane. Dokonano odbioru końcowego.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 07-06-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-04-2020