Budowa Przystanków Wiedeńskich

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa dwóch przystanków wiedeńskich w ul. Górna Wilda, na wysokości ul. Różanej (w obydwu kierunkach)

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

Terminy: 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót, przetarg:  lipiec 2017 r.

Roboty budowlane: sierpień - grudzień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończone. Podpisano protokół odbioru końcowego.

Źródła finansowania: 

Środki własne M. Poznania

Załączniki: 
Data utworzenia: 24.07.2016
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 29.10.2021 - 10:57