Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wybudowanie nowego chodnika o szerokości 2,50 m po zachodniej stronie ul. Naramowickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rumiankową do ul. Naramowickiej 374, wraz z wjazdami do posesji oraz przystankami.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 

 

  • 8 listopad 2017 r. – zakończenie Etapu I
  • 13 grudzień 2017 r. – zakończenie Etapu II
  • 28 grudzień 2017 r. – zakończenie Etapu III – zakończenie robót budowlanych oraz przedmiotu umowy
  • do 31 grudnia 2017 r. – wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Aktualny stan realizacji: 

 

  • 12.01.2018 r. – dokonanie odbioru końcowego
  • Zatwierdzono przekazany przez Inżyniera Kontraktu Raport Końcowy
Źródła finansowania: 

Środki własne M. Poznania

Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 01.03.2017
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01.03.2017 - 10:27
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 08.02.2022 - 10:27