Archiwum - 2014

Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. W 2014 roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonała, zgodnie z otrzymanym od Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Wskazaniem do Realizacji, następujące dodatkowe zadania :

 

Budowa budynku głównego „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, stacją transformatorową oraz placem przed budynkiem głównym, a także:

  • wykonanie ekspozycji stałej;
  • stworzenie miejsc parkingowych;
  • budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cybiny, do połączenia z ul. Ostrówek, wraz z rampami, schodami, placem i chodnikami nad rzeką oraz infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
  • budowa kładki pieszej nad rzeką Cybiną;
  • budowa budynku Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
  • budowa parkingu autokarowego i pawilonu obsługi  wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do budynku głównego „ICHOT”.