SWZ wraz z załącznikami

SWZ+ załączniki

załączniki do SWZ nr 15-27

Załącznik do SWZ_ Dokumentacja Aquanet

Załącznik do SWZ_ Dokumentacja

Zamawiający uzupełenia przedmiary robót dla kanału technologicznego, oświetlenia, odwodnienia oraz dla zakresu AQ w pdf i w wersji excel

Przedmiary

Umowa powierzenia

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 946.917,62 zł (część ZDM – 879.401,59 zł, część Aquanet – 67.516,03 zł).