Mat.przetargowe - LOTNICZA powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu: 588261-N-2020 z dnia 2020-09-22 r.

Identyfikator postępowania w miniportal: c3ef96cd-3f74-4c88-ae67-ca6121bdab23

SIWZ z zalacznikami_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10_Lotnicza II przetarg

Zal_11_dokumentacja stwiorb przedmiary_Lotnicza

Pyt i odp 1_LOTNICZA_zmian terminu na 09-10-2020_02-10-2020

UWAGA: AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA / OTWARCIA OFERT: 09.10.2020 (godziny bez zmian)

Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót _ nowa wersja

Pytania i odp. 2-6 Lotnicza

SIWZ_ sprostowana nazwa

Zał. nr 1 _ Projekt umowy_sprostowana nazwa