Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/04/22/ZP25/2016-86

SWZ_IDW_IPU_OPZ

SWZ_OPZ_Zal_2_PFU

----------------------------------------

Zawiadomienie_o_wniesieniu_Odwolania_z_wezwaniem_DPDPO

----------------------------------------

Zmiana_SWZ_OoZ_RB_Kł_Berdychowska_po_KIO_Ukraina

----------------------------------------

Odp_1-2_(1-22)_OPZ_v2_RB_Kł_Berdychowska

SWZ_OPZ_Zal_2_PFU_V2

Pyt_3-11_strona

Odp_3-10_zmiany_SWZ_RB_Kł_Berdychowska

---------------------------------------

PISMO informujące o zmianie terminu

--------------------------------------

Pyt_i_Odp_1-216_zmiana_SWZ_RB_Kł_Berdychowska

--------------------------------------

Zmiana_SWZ_OoZ_termin_na_06_07_2022

--------------------------------------

Pyt_i_Odp_1-216_do_SWZ_RB_Kł_Berdychowska_OST