Informacje bieżące

Ogromne separatory oczyszczą deszczówkę na trasie tramwaju na Naramowice

W tym roku zakończą się wszystkie prace związane z budową nowej trasy tramwajowej na Naramowice wraz z układem drogowym. Na całym odcinku od dostępnego już przystanku Lechicka/Naramowicka do ul. Błażeja ułożono torowisko, stanęły również wszystkie słupy trakcyjne, pomiędzy którymi zamontowana została cała sieć zasilająca prądem tramwaje.

Strony