Informacje bieżące

Przy trasie tramwajowej na Naramowice planowany jest park

Naramowice zmienią się nie tylko za sprawą budowanej trasy tramwajowej z drogami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. W planach jest także nowy park przy al. Praw Kobiet, w pobliżu os. Władysława Łokietka. W styczniu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z biurem projektowym, które zajmuje się opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej.

Trwa przebudowa ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim

Podczas przebudowy kolejnego odcinka ul. Święty Marcin odsłonięto prawdopodobnie relikty Bramy Berlińskiej z XIX wieku. Dokumentowany jest również stan odkopanych fundamentów dawnego ogrodzenia Zamku. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych, widać też już pierwszy fragment nowej podbudowy pod torowisko tramwajowe.

Strony