Informacje bieżące

Nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Szymanowskiego na ukończeniu

Wkrótce rowerzyści będą mogli poruszać się wygodną trasą wzdłuż ul. Szymanowskiego na Piątkowie. Zasadnicze prace budowlane planowane w ramach tej inwestycji dobiegają końca. Nowa infrastruktura służyć będzie mieszkańcom na odcinku od ul. Stróżyńskiego do ul. Szeligowskiego, na niezagospodarowanym dotąd terenie od strony osiedla Jana III Sobieskiego.

Przerwy w działaniu sygnalizacji świetlnej na rondzie Rataje

W rejonie ronda Rataje toczą się prace związane z przebudową całego układu komunikacyjnego. Zadanie obejmuje także sygnalizację świetlną, która będzie czasowo wyłączana.

Krótkotrwałe przerwy w jej działaniu wystąpią w dniach 19 i 20 stycznia (środa-czwartek) w związku z prowadzonymi pracami w zakresie sygnalizacji na tarczy ronda. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Strony