„Wykonanie prac projektowych wraz z zapewnieniem wykonania obowiązków nadzoru autorskiego przy realizacji Zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ul. Morasko na odcinku od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej””, nr PIM/04/20/ZO65/2020-255

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Link do OPZ:

https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/zo-65-2020

-------------------------

W terminie 29.04 – 07.05.2020 r. przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe.

Zostały złożone 3 oferty:

DROMOST Sp. z o.o. ul. Trójpole 3b 61-693 Poznań – cena brutto 81.180,00 zł.,

Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. S.k. 64-605 Wargowo 88 – cena brutto 79.950,00 zł.,

KFG Sp. Z.o.o. Sp.k. Biuro Projektów Drogowych, ul Wilczak 15, 61-623 Poznań – cena brutto 89.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, że wszystkie złożone ważne oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (co skutkowałoby unieważnieniem Zapytania ofertowego), Zamawiający 20.05.2020 r. zaprosił 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia oferty dodatkowej.

Do dnia 21.05.2020 r. zostały złożone 2 oferty dodatowe (w tym oferta nr 2 po terminie):

DROMOST Sp. z o.o. ul. Trójpole 3b 61-693 Poznań – cena brutto 69.987,00 zł.,

Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. S.k. 64-605 Wargowo 88 – cena brutto 78.720,00 zł.,

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: DROMOST Sp. z o.o. ul. Trójpole 3b 61-693 Poznań – cena brutto 69.987,00 zł., Uzasadnienie wyboru: ważna oferta (w tym jedyna ważna oferta dodatkowa) spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

Data utworzenia: 29.04.2020
Data aktualizacji: 29.10.2020 - 18:40