„Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – powtórka - PIM/08/20/ZO93/2017-110

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez SIS Architekci Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2 61-706 Poznań – cena brutto 28.500,00 zł., z dofinansowaniem zamówienia - Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

Data utworzenia: 12.08.2020
Data aktualizacji: 12.02.2021 - 12:04