„Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – PIM/05/20/ZO73/2017-110

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Unieważnienie

Zamawiający unieważnia ZO - nie złożono żadnych ofert.

Data utworzenia: 02.07.2020
Data aktualizacji: 02.01.2021 - 18:02