„Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – PIM/02/20/ZO35/2017-110

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: PPHU BROS Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7 61-695 Poznań – cena brutto 16.605,00 zł.,

Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

Złożone oferty:

1)            PPHU BROS Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7 61-695 Poznań, e-mail: biuro@porosa.pl – cena brutto 16.605,00 zł.,

2)            SLO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krzysztoforzyce 203 32-010 Kocmyrzów e-mail: info@sloconcept.com – cena brutto 41.205,00 zł.

Data utworzenia: 27.02.2020
Data aktualizacji: 27.08.2020 - 17:38