„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty”” – nr ref. PIM/09/20/ZO103/2020-276

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Zostały złożone 2 oferty:

AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań – cena brutto 338.250,00 zł.

"HYDROPROJEKT" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań – cena brutto 116.850,00 zł.

 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę: "HYDROPROJEKT" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań – cena brutto 116.850,00 zł., Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną

Data utworzenia: 28.09.2020
Data aktualizacji: 28.03.2021 - 19:10