„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 Wartostrady”” – PIM/02/20/ZO24/2019-244

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Link do OPZ RB podlegających nadzorowi: https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/zo-23-i-24-2020

Uwaga – ze względu na publikację ogłoszenie w Bazie konkurencyjności termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na 25/02/2020 – godziny bez zmian.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:

  1. SBII PROSTA- PROJEKT ul. Hauke Bosaka 1/209 25-217 Kielce (24/02/2020 r.) – cena brutto 662.970,00 zł.,
  2. BTD Krzysztof Bielicki, Borówiec ul. Zielona Dolina 2, 62 – 023 Gądki (25/02/2020 r.) – cena brutto 115.497,00 zł.,
  3. Judyta Mularczyk, Osiedle Międzylesie 47, 62-035 Czołowo (25/02/2020 r.) – cena brutto 48.339,00 zł.,
  4. PUB CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń (25/02/2020 r.) – cena brutto 79.950,00 zł.

 

Wybrano ofertę:

Judyta Mularczyk, Osiedle Międzylesie 47, 62-035 Czołowo (25/02/2020 r.) – cena brutto 48.339,00 zł.,

Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

 

Data utworzenia: 14.02.2020
Data aktualizacji: 14.08.2020 - 13:54