„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”” – PIM/02/20/ZO23/2018

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Link do OPZ RB podlegających nadzorowi: https://pim.poznan.pl/dokumenty-zp/zo-23-i-24-2020

Uwaga – ze względu na publikację ogłoszenie w Bazie konkurencyjności termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na 25/02/2020 – godziny bez zmian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:

  1. SBII PROSTA- PROJEKT ul. Hauke Bosaka 1/209 25-217 Kielce (24/02/2020 r.) – cena brutto 136.530,00 zł.,
  2. Marcin Batko, mbat-Biuro Obsługi Inwestycji, Ul. Tadeusza Kościuszki 75/2, 61-892 Poznań (25/02/2020 r.) – cena brutto 60.024,00 zł.,
  3. BTD Krzysztof Bielicki, Borówiec ul. Zielona Dolina 2, 62 – 023 Gądki (25/02/2020 r.) – cena brutto 10.455,00 zł.,
  4. OTR Projekt Piotr Adamski ul. Mickiewicza 3/7 60-833 Poznań (25/02/2020 r.) – cena brutto 115.620,00 zł.,
  5. PUB CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń (25/02/2020 r.) – cena brutto 39.360,00 zł.,

 

Wybrano ofertę:

BTD Krzysztof Bielicki, Borówiec ul. Zielona Dolina 2, 62 – 023 Gądki (25/02/2020 r.) – cena brutto 10.455,00 zł.,

Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

Data utworzenia: 14.02.2020
Data aktualizacji: 14.08.2020 - 13:54