„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Inwestycji „Budowa torów łuczniczych”” – POWTÓKA ZAPYTANIA, nr referencyjny PIM/05/20/ZO76/2020-263

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Zostały złożone 3 oferty:

APA ARCHES sp. z o.o. sp.k. ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań  – cena brutto 91.598,10 zł.,

Archimedia Architekci& Inżynierowie ul. Święciańska 6 Poznań – cena brutto 121.770,00 zł.,

ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Zmartwychwstańców 8a/2 Poznań kamila.karlowska@erms.pl – cena brutto 97.293,00 zł.

 

Wybór oferty:  APA ARCHES sp. z o.o. sp.k. ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań  – cena brutto 91.598,10 zł.. Uzasadnienie – najtańsza ważna oferta.

Data utworzenia: 08.06.2020
Data aktualizacji: 08.12.2020 - 12:52