„Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących fragmentów drogi dla rowerów w ul. Strzeleckiej oraz skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej – Garbary – Królowej Jadwigi”- powtórka

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Po terminie składania ofert

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Państwa zapytania 2830/PIM/06/21/MK/2021-303, z uwagi na małą skalę zamówienia (wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt1 ustawy pzp) proponujemy zmianę wymogu posiadania polisy ubezpieczeniowej określonej w propozycji umowy z kwoty 500.000 zł na 300.000 zł. Kwota 300.000 zł jest w tym przypadku w zupełności wystarczająca na pokrycie ewentualnych strat.

Wyjaśnienia Zamawiającego

W nawiązaniu do poniższego wniosku Wykonawcy Zamawiający  wyraża zgodę na obniżenie wartości polisy ubezpieczenia OC do kwoty 300.000 zł.

Pytanie nr 2

Bardzo proszę również o określenie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również ingerencja w istniejącą sygnalizację świetlną ?

Wyjaśnienia Zamawiającego

W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się ingerencję w istniejącą sygnalizację świetlną. Mowa o tym w Opisie przedmiotu zamówienia i pkt. 4 wytycznych ZDM do projektowania z dnia 23 lutego 2021 r. (zał. nr 1 do OPZ) oraz zał. 2 do OPZ.

Data publikacji: 30-06-2021
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 27-10-2021