Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa skateparku na Świerczewie” oraz „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia”