Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty”