Unieważnienia postępowania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu”, postępowanie numer PIM/07/18/ZP65/2016-59.

Autor: Artur Pieczykolan
Data utworzenia: 14.11.2018
Data aktualizacji: 14.12.2018 - 17:23