Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa dwóch budynków opiekuńczo wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu – ul. Pamiątkowa 28