„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania pn.: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – nowa siedziba DPS””, postępowanie numer PIM/03/18/ZP22/2015-56

Autor: Artur Pieczykolan
Data utworzenia: 25.04.2018
Data aktualizacji: 25.05.2018 - 16:24