Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej”