„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej” postępowanie nr PIM/08/21/ZP45/2021-29

Autor: Artur Pieczykolan
Data publikacji: 22-09-2021
Data aktualizacji: 22-10-2021