Modernizacja Toru Regatowego Malta: Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego- postępowanie numer PIM/03/18/ZP23/2017-108.