„Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103”, postępowanie numer PIM/08/17/ZP49/2016-66