„Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR”- etap I