Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II (PIM/09/17/ZP76/2017-141)