„PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: BUDOWA UL. HODOWLANEJ”