„Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich”” postępowanie numer PIM/03/20/ZP19/2018-178