„PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: BUDOWA UL. HODOWLANEJ”

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Dawid Kozłowski
Data utworzenia: 30.08.2021
Osoba publikująca: Dawid Kozłowski
Data publikacji: 20.01.2022 - 15:14
Aktualizacja: Dawid Kozłowski
Data aktualizacji: 20.01.2022 - 15:14