„Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu” - POWTÓRKA POSTĘPOWANIA - postępowanie numer PIM/03/20/ZP21/2019-217