SWZ, zalaczniki, inne - ZLOTOWSKA

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00023925/01 z dnia 2021-03-26

Identyfikator miniportal: 32106ebf-60ac-4fb0-ba57-6f16a2b6e5ac

 

SWZ z zalacznikami_1-5-6-7-8-9-10-11-12_ZLOTOWSKA

Zal_2-3_dok_stwiorb_inne_Zlotowska

Zal_5_pr-pro_Zlotowska (nieaktualny)

 

Wyjasnienia 1_zmiany_zm terminu skl-otw_ZLOTOWSKA rob bud_udostepnienie 06-04-2021

PW SOR_zm

KO_Złotowska (po zmianie) (nieaktualny)

W związku z wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których mowa w pkt. I-II Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 13 kwietnia 2021 r. (godziny pozostają bez zmian). (informacja nieaktualna)

Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 12 maja 2021 r. (należy uwzględnić w wadiach składanych w formach niepieniężnych).(informacja nieaktualna)

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o zamówieniu zamieszczanej na miniportal.uzp.gov.pl.

 

Zmiana do SWZ zakres PRO_ZLOTOWSKA rob bud_08-04-2021

KO_Złotowska (2021.04.08)

 

W związku z przygotowywaniem kolejnych wyjasnień dot. treści SWZ, Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 19 kwietnia 2021 r. (godziny pozostają bez zmian).

Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 18 maja 2021 r. (należy uwzględnić w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o zamówieniu zamieszczanej na miniportal.uzp.gov.pl.

 

Wyjasnienia 2_ZLOTOWSKA rob bud_udostepnienie 15-04-2021

KO_Złotowska (2021.04.14)

D070501_Bariery ochronne stalowe

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 3 900 000,00 zł brutto.