Mat.przetargowe - weryfikator TM ponowienie

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00133523/01 z dnia 02/08/2021

Identyfikator miniportal: b3a665d9-3340-40e1-ac81-526d198970b5

-----

SWZ_z zal_1-3-4-5-6-7-8-9-10_weryfikator Teatr Muzyczny ponow

Zal_2_OPZ – uszczegółowienie

-----

Wyjasnienia 1 do SWZ_zmiana terminu na 18-08_weryfikator Teatr Muzyczny_11-08-2021

Z uwagi na udzielenie Wyjaśnień / zmianę zapisów SWZ, Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 18 sierpnia 2021 r. (godziny pozostają bez zmian).
Uwaga: w związku z powyższą zmianą należy uwzględnić wydłużenie terminu związania ofertą o 1 dzień, tj. do dnia 16 września 2021 r. (uwzględnić w przypadku wnoszenia wadiów w formach niepieniężnych).

-----

Wyjasnienia 2 do SWZ_weryfikator Teatr Muzyczny_12-08-2021

-----

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 400 000,00 zł brutto.